Допоможіть нам стати краще! Дайте відповідь на кілька питань

Детальніше >

Угода користувача

Ця Угода є угодою між «Замовником», який виступає в даній угоді як Користувач, і CRM-системою KeepinCRM, яка виступає в даній угоді як Система.


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Аккаунт - обліковий запис, індивідуалізований реєстраційними (обліковими) даними, зазначеними Користувачем при реєстрації в Системі.

Логін - унікальне ім'я (псевдонім) Користувача, зазначений ним при реєстрації з метою використання для ідентифікації Користувача і використовуваний в поєднанні з Паролем для отримання доступу Користувача до Аккаунту. В якості  Логіна користувач використовує свою електронну адресу (адреса електронної пошти).

Користувач - Фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цією Угодою порядком.

Реєстрація - процедура, в ході якої Користувач за затвердженою Системою формі надає Системі такі дані про себе: прізвище, ім'я, по батькові, адресу електронної пошти. Реєстрація вважається завершеною після проходження всіх етапів реєстрації, необхідних для створення Акаунта.

Технічна підтримка - заходи, здійснювані KeepinCRM у встановлених нею межах і обсягах для забезпечення функціонування Системи, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку користувачів з питань використання Системи.

Код активації - набір символів (ліцензійний ключ), що представляє собою технічний засіб захисту авторських прав і призначений для активації Системи.


2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. KeepinCRM надає Користувачеві право використання Систему, за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Системи відповідно до її технічної документації, функціональним можливостям і умовам цієї Угоди.

2.2. Ця Угода укладається безпосередньо в момент початку використання Системи і діє протягом усього терміну її правомірного використання Користувачем.

2.3. KeepinCRM надає Користувачеві право використання Системи без обмеження по території на умовах і в порядку, передбаченому цією Угодою.


3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

3.1. Реєстрація Користувача є безкоштовною і добровільної, проводиться на Сайті Системи.

3.2. Користувач самостійно вибирає собі Логін.

3.3. При Реєстрації Користувач в обов'язковому порядку надає Системі такі дані: ПІБ (прізвище, ім'я, по батькові), логін (електронна адреса).

3.4. При Реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та в повному обсязі приймає на себе всі зазначені в ній права і обов'язки.

3.5. При проходженні реєстрації Система направляє на електронну адресу Користувача електронного листа з кодом підтвердження реєстрації (з метою підтвердження достовірності зазначених Користувачем даних і підтвердження факту володіння Користувачем вказаною ним при реєстрації електронну адресу). Користувач зобов'язаний підтвердити володіння електронною адресою, зазначеною ним при реєстрації шляхом вчинення конклюдентних дій, зазначених в електронному листі.

3.6. З моменту надання Користувачем зазначених в п. 3.3 та п. 3.5 Угоди даних, Аккаунт вважається створеним, а Користувач - пройшовшим Реєстрацію.

За власним бажанням Користувач має право вказати додаткові відомості про себе.

3.7. При Реєстрації і при використанні Системи Користувач зобов'язується вказувати тільки достовірні дані про себе і підтримувати їх в актуальному стані. Достовірність зазначених Користувачем реєстраційних даних передбачається.

3.8. У разі відсутності підтвердження володіння електронною адресою, зазначеного в п. 3.5 Угоди протягом 24 годин з моменту реєстрації, Система вправі заблокувати або обмежити доступ Користувача до Сервісу та (або) його функціоналу до відповідного виконання Користувачем п. 3.5 Угоди.

3.9. Реєстраційні дані Користувача є невід'ємною частиною цієї Угоди.

3.10 Після проходження реєстрації Користувач отримує доступ до Аккаунту відповідно до зазначених Користувачем реєстраційними даними.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена Застосовним законодавством.

4.2. KeepinCRM не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання Системи, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такого збитку, або по будь-яким позовом третьої сторони .

4.3. Користувач несе відповідальність за збереження в таємниці активаційного коду Системи з дати його видачі, а також самостійно визначає коло осіб, яким цей код може бути відомий.

4.4. У разі якщо у Користувача є підозри несанкціонованого доступу до активаційного коду, він зобов'язується негайно звернутись для його блокування за адресою: [email protected] до зазначеного звернення про блокування активаційного коду всі дії з ним (в тому числі активація) визнаються вчиненими за згодою Користувача, від його імені і в його інтересах.


5. ТАРИФНИЙ ПЛАН І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Для користання Сервісом або для продовження користанням Сервісом при додаванні більше ніж 2-х (двох) користувачів, Користувач зобов'язаний виконати оплату Системі, відповідно до кількості додатково доданих користувачів і терміну підписки.

5.2. Моментом оплати за додавання Додаткових користувачів вважається момент зарахування суми оплати на рахунок KeepinCRM.

5.3. Вартість Додаткових користувачів і їх опис розміщені на Сайті Системи https://keepincrm.com/uk/tseny і (або) в Акаунті Користувача і є невід'ємною частиною цієї Угоди.

5.4. Система має право самостійно і в односторонньому порядку змінювати перелік тарифних планів, вартість і обсяг доступного функціоналу за тарифними планами, а також всі інші характеристики тарифних планів, включаючи (але не обмежуючись) їх кількість і термін дії.

5.5. Повернення сплачених Користувачем грошових коштів, в тому числі у випадках неповного використання функціоналу Системи, настання негативних наслідків, пов'язаних з використанням Сервісу, блокування або обмеження доступу до Сервісу відповідно до цієї Угоди і в будь-яких інших випадках неможливе.


6. ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ

6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цієї Угоди відповідно до цієї Угоди і законодавства України.

6.2. Система і її функціонал, включаючи всі програмні коди, додатки та оформлення їх має Користувач «як є». Система відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сервіс або його функціонал можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Система не може гарантувати стабільної роботи Сервісу і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання Сервісу або його функціоналу.

6.3. Система має право вносити будь-які зміни та (або) доповнення до Сервісу без попереднього узгодження з Користувачем.

6.4. Користувач визнає, що використовує Сервіс на свій ризик і самостійно несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, викликані або іншим чином пов'язані з використанням Сервісу.

6.5. Система не несе відповідальності за порушення прав і (або) законних інтересів Користувача, якщо такі права і (або) законні інтереси були порушені третіми особами, включаючи інших користувачів Сервісу, осіб, що надають послуги, пов'язані або не пов'язані з використанням Сервісу, а також будь-якими іншими особами.


7. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

7.1. KeepinCRM здійснює Технічну підтримку Користувача, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю Системи, особливостями її налаштування, підтримуваних операційних, поштових та інших систем в порядку і на умовах, зазначених у технічній документації до неї.

7.2. Користувач має право звертатися в службу Технічної підтримки KeepinCRM без виплати додаткової винагороди.

7.3. Звернення з питань технічної підтримки приймаються на електронну адресу [email protected] або в розділі «Налаштування» - «Служба підтримки» в Акаунті Користувача.


8. ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА

8.1. Користувач, зареєстрований як індивідуальний підприємець, має право брати участь в партнерській програмі, організованою Системою в порядку і на умовах, що визначаються Системою.

8.2. Користувач, який не зареєстрований як індивідуальний підприємець, не має права брати участь в партнерській програмі і зобов'язаний відмовитися від участі в партнерській програмі.

8.3. Система має право самостійно визначати, змінювати або доповнювати умови партнерської програми без попереднього узгодження та (або) повідомлення Користувача.

8.4. Діюча (актуальна) інформація по партнерській програмі розташована в Акаунті Користувача в розділі «Регламент».

8.5. Користувач вважається прийнявшим умови партнерської програми в повному обсязі з моменту вчинення ним відповідних дій, що явно свідчать про його бажання брати участь в партнерській програмі.

8.6. Приймаючи умови партнерської програми, Користувач гарантує, що відповідає вимогам, зазначеним в п. 8.1 Угоди.

8.7. Користувач зобов'язаний самостійно стежити за змінами умов партнерської програми. У разі, якщо Користувач не згоден з умовами партнерської програми, він зобов'язаний припинити участь в партнерській програмі.

8.8. Система має право в односторонньому порядку припинити дію партнерської програми без попереднього узгодження та (або) повідомлення Користувача.


9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Система KeepinCRM обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу доступу до використання функціоналу Сервісу і в інших цілях, передбачених цією Угодою та законодавством України.

9.2. Система має право відправляти Користувачеві електронні повідомлення на електронну адресу, вказану Користувачем при реєстрації. У таких повідомленнях Система може повідомляти Користувача про зміни або доповнення Сервісу, передавати інформацію, що стосується доступності Сервісу, повідомляти про акції, передавати потенційно корисну для Користувача інформацію і будь-яку іншу інформацію.

Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень, передбачених цим пунктом Угоди.

9.3. Система має право дзвонити Користувачеві на вказаний останнім номер телефону з метою, зазначеною в п. 9.2 цієї Угоди.

9.4. Персональні дані Користувача не можуть бути передані третім особам за винятком випадків передачі третім особам прав на Сервіс або Сайт Системи.

9.5. Надаючи Користувачеві доступ до Сервісу, Система, діючи розумно і сумлінно, передбачає, що Користувач надає їй достовірні і актуальні дані, а також володіє всіма правами, необхідними відповідно до законодавства України для користування Сервісом.

9.6. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач дає згоду на обробку Системою загальнодоступної інформації, розміщеної Користувачем в соціальних мережах і (або) месенджерах.